Wat haal je uit deze test?

De CRO Maturity Test is een sector-initiatief van de DDMA commissie CRO. Door het beantwoorden van de vragen krijg je als (mede)verantwoordelijke van het CRO beleid een beeld van hoe volwassen jouw organisatie is als het gaat om de aanpak en omarming van de kansen van CRO.

Het invullen van 8 vragen kost je ongeveer 5 minuten. Dit is niet niks! Wat krijg je er voor terug:

  • Je organisatie wordt geplot op hoe volwassen zij is als het gaat om CRO vs. organisatie, financieel en instrumenten. Na 8 vragen krijg je niet alleen een beeld van je eigen organisatie maar zie je ook hoe je scoort t.o.v. de gehele sector!
  • Nu je weet waar je staat, wil je ook weten hoe je een volgende stap kunt maken. Je ontvangt op alle 3 thema’s concrete adviezen hoe je je CRO aanpak kunt verbeteren. Deze adviezen zijn gebaseerd op de beroepspraktijk van alle commissieleden.
  • Wil je niet alleen digitaal advies maar ook live sparren en vragen stellen over het verbeteren van je CRO strategie, vink dit dan aan na het voltooien van de test, we nodigen je dan uit voor de sessies die we organiseren.

Let op! Alleen het DDMA bureau heeft inzage in je antwoorden. Deze informatie geeft DDMA inzicht in de sector en zal alleen op geabstraheerd en geanonimiseerd niveau ingezet worden voor onderzoeksdoeleinden.

Door de sector voor de sector
De CRO experts van Nederland komen bijeen in de DDMA commissie CRO. Vanuit dit onafhankelijke kennisplatform ontstaan initiatieven als de CRO Elites, de DDMA Dutch CRO Awards, de CRO Guidelines en dus de CRO Maturity Test. De missie van deze groep professionals is het gedachtegoed en de waarde van CRO breder in de markt te verspreiden en onderdeel te maken van een toekomstbestendige strategie.

Over DDMA
Branche organisatie DDMA is een platform van 300 bedrijfsleden die zich inzet voor de ontwikkeling en kwaliteit van de data driven marketingsector. We doen dit al jaren in onze commissies, tijdens bijeenkomsten en door middel van onderzoek. DDMA formuleert kwaliteitseisen en adviseert haar leden welke juridische kaders en kansen er zijn voor datagebruik in marketing. Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap op ddma.nl of bel met: 020-4528413.